Obchodní podmínky

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Obchodní podmínky pro Českou republikuTyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré nákupy uskutečněné v internetovém obchodě lan-shop.cz, provozovaném obchodní společností lan-shop.cz s.r.o. se sídlem Plachého 17, Plzeň, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 10245.


Doručení zboží

Pro doručení zboží používáme moderní rychlé služby DPD a balík Do ruky a Na poštu České pošty s dodáním následující pracovní den po dni podání. Zásilky jsou evidovány výpočetní technikou a zákazník může po zadání čísla zásilky sledovat stav dodání na webových stránkách DPD nebo České pošty. Osobní odběr je možný v sídle firmy a na výdejních místech Zásilkovny po celém území ČR.

Při objednávce přes 15 000,- Kč vč. DPH, nebo tam, kde je to u zboží uvedeno, poskytuje dodavatel dopravu zdarma.

Dostupnost platí pro objednání v pracovní dny do 15 hodin. Při objednání v pracovní dny po 15. hodině nebo v mimopracovní dny začíná lhůta běžet nejbližší pracovní den.

Při platbě zálohovou fakturou začíná lhůta běžet následující pracovní den po připsání platby na účet dodavatele.

Osobní odběr v sídle dodavatele je zdarma. Přesto je nutné předem učinit objednávku a vyčkat na avizo k převzetí (v případě nákupu dle Obchoního zákoníku - na IČ) nebo učinit rezervaci a vyčkat na avizo k osobnímu odběru a tím uzavření kupní smlouvy (pro spotřebitele). Jen tak máte jistotu, že zboží bude pro Vás rezervováno.


Placení

EXPRESNÍ PLATBA - komfortní a rychlá služba ePlatba+, která kupujícího přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky, kam automaticky přenese částku a variabilní symbol. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu a prodávající může bez prodlevy zahájit vyřízení objednávky. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti  GOPAY s.r.o. Citlivé vstupní údaje, které zadá kupující do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb i prodávající vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Cena služby (účtována poskytovatelem) je 0,48% z placené částky.

PLATEBNÍ KARTA ONLINE - komfortní a rychlá služba, která kupujícího přesměruje na platební bránu, kam automaticky přenese částku a variabilní symbol. Plátce odešle Platbu a prodávající může bez prodlevy zahájit vyřízení objednávky. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti GOPAY s.r.o. Citlivé vstupní údaje, které zadá kupující do systému platební brány, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb i prodávající vidí pouze informace o transakci, které jim banka sdělí. Služba je zdarma.

DOBÍRKA – platba v hotovosti při převzetí zásilky kupujícím od dopravce. Při převzetí dobírky na přepážce pošty, je možno platit také čipovou kartou Poštovní spořitelny. Jinou kartou platit nelze.

ZÁLOHOVÁ FAKTURA - platba bankovním převodem z jakéhokoliv bankovního účtu na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím. Tato služba je zdarma.

FAKTURA se splatností 14 dnů - pro státní organizace (pro ostatní firemní zákazníky na dotaz).

Home Credit - splátkový prodej pro soukromé osoby - spotřebitele - podrobnosti zde.

HOTOVĚ – platba v hotovosti při osobním odběru zboží v sídle prodávajícího. Nelze platit platební kartou.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Reklamace a servis

Na prodávané zboží je poskytována záruka v délce dle elektronického katalogu zboží. Na zboží prodejné spotřebiteli je poskytována spotřebiteli plná zákonná záruka v trvání 24 měsíců. Záruka je vždy poskytována výhradně v rozsahu záručních podmínek poskytovaných výrobcem zboží nebo jeho dovozcem tak, jak je uvedena v jejich specifikacích a případně v záručním listu. Specifikace v elektronickém katalogu prodávajícího je obvykle zkrácena a nemusí odrážet všechny parametry zboží a poskytované záruky. Dle §2172 a 2166 Nového obč. zákoníku a §19 (1) Zákona o ochraně spotřebitele jsou k provedení záruční opravy určeny autorizované servisy výrobců dle seznamu na webu prodávajícího. Pokud servis není v seznamu, prodávající na dotaz kupujícího způsob servisu upřesní. V případech kdy autorizovaný servis neexistuje je servisním místem sídlo prodávajícího. Pokud je pro spotřebitele sídlo prodávajícího blíže, než autorizovaný servis, může uplatnit reklamaci zde;. Pokud zákon nestanoví jinak, může prodávající zajistit řešení reklamace také výměnou za zboží jiné, obdobné, se srovnatelnými nebo lepšími technickými parametry nebo také finanční náhradou ve výši aktuální tržní hodnoty reklamovaného zboží. Veškeré údaje v elektronickém katalogu prodávajícícho vč. obrázků jsou orientační. Závazné jsou pouze údaje uvedené na faktuře, dodacím listu a technických specifikacích výrobce zboží.


Převzetí zboží kupujícím

Kupující je povinnen překontrolovat neporušenost obalu ihned při převzetí zboží od dopravce. Zejména se jedná o neporušenost pečetící pásky LAN-SHOP. Pokud je obal porušen, je povinnen překontrolovat stav a obsah zásilky a v případě poškození nebo ztráty zboží sepsat na místě s přepravcem reklamační zápis. Pokud není obal poškozen, je kupující povinnen ihned po převzetí otevřít zásilku a překontrolovat zda zboží není poškozeno. Pokud ano, je povinnen ihned nebo nejpozději následující pracovní den po převzetí reklamovat u prodávajícího. V případě chybějícího zboží doporučujeme zvážení reklamované zásilky včetně obalu a balícího materiálu. O reklamaci zásilky kupující neprodleně vyrozumí prodávajícího (e-mail, fax). Pokud není tento postup dodržen, nelze již poškození nebo chybějící zboží reklamovat (dopravci pozdější reklamace nepřijímají). Pokud je zboží nepoškozeno a množství souhlasí, je kupující povinnen bez zbytečného odkladu zkontrolovat zda souhlasí kódy zboží, typy a výrobní čísla s fakturou, dodacím listem a příp. objednávkou. Jakýkoliv rozdíl sdělí kupující prodávajícímu ihned nebo nejpozději následující pracovní den. Ten na vlastní náklady zajistí vyřešení problému. Pokud není rozdíl v dodávce ohlášen kupujícím v uvedeném čase, nese případné vícenáklady s jeho vyřešením kupující.


Uzavření smlouvy a odstoupení

Kupující odesláním objednávky z e-shopu podává návrh na uzavření smlouvy za podmínek v uvedených v objednávce a v obchodních podmínkách prodávajícího. Prodávající neprodleně zasílá na e-mail kupujícího kopii objednávky - potvrzení o doručení návrhu. Pokud kupující nevezme návrh zpět do přijetí (potvrzení) prodávajícím, dochází potvrzením objednávky prodávajícím k uzavření kupní smlouvy. V jiném případě k uzavření smlouvy nedojde a strany si neprodleně vrátí dosud uskutečněné plnění. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího je možné jen se souhlasem prodávajícího. Dále má kupující právo odstoupit od smlouvy v případech a za podmínek daných platnými zákony. Pokud není písemně sjednáno jinak, má prodávající právo odstoupit od smlouvy kdykoliv, bez uvedení důvodu a bez sankcí. Vystavení zboží v katalogu e-shopu není nabídkou dle §1732 (2) NOZ, ale výzvou k podání nabídky zákazníkem na jeho zakoupení.


Zasílání informací

Objednáním zboží v e-shopu dává kupující souhlas se zasláním e-mailů na uvedenou adresu a SMS na udané číslo mobilu souvisejících s realizací objednávky.Jedná se zejména o kopii objednávky, avízo o předání dopravci, nebo avízo k osobnímu odběru. Dále se může jednat o návazné dotazy ohledně spokojenosti kupujícího se zakoupenými produkty a poskytnutými službami.


Poučení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud kupující nakupuje zboží jako soukromá osoba - spotřebitel (nikoliv na IČ) prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (není případ osobního odběru), má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy on, nebo jím určená třetí osoba převzala zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí o svém rozhodnutí informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení např. formou dopisu, e-mailu nebo faxu. Vzorový formulář je přílohou těchto obchodních podmínek, není však povinnost jej použít. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení podle této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o odstoupení všechny platby, které obdržel, včetně nákladů na dodání, kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání a placení, který byl jiný, než nejlevnější způsob standardního dodání a placení nabízený prodávajícím. Pro vrácení platby použije prodávající stejný platební prostředek, jako kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady. S vrácením platby může prodávající počkat do té doby, než vrácené zboží obdrží, nebo než kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámí, že odstupuje od smlouvy zašle zpět, nebo je předá v sídle prodávajícího. Lhůta se považuje ta dodrženou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Náklady spojené s navrácením zboží nese kupující. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Toto případně vzniklé snížení hodnoty zboží, za které kupující odpovídá, odečte prodávající od vrácené platby.


Zpracování kontaktních údajů

Odesláním objednávky nebo rezervace dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží prodávajícímu pro splnění objednávky a návazných agend (záruka, recenze apod.) Dále slouží pro pro subdodavatele a partnery prodávajícího, zejména dopravce a zpracovatele plateb.


Řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa http://www.coi.cz

V Plzni dne 22.11.2016
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy - vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že jste spotřebitel (nenakupujete na IČ) a chcete odstoupit od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát: lan-shop.cz s.r.o., Plachého 17, 301 00 Plzeň, e-mail: info@lan-shop.cz, fax: 377 993 159

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy č. .................................................... o nákupu tohoto zboží (uveďte název zboží a počet kusů):

.............................................................................................................................................................................................................................

Datum objednání: ...........................................

Datum obdržení: ..............................................

Jméno a příjmení spotřebitele: ...............................................................................................................................

Adresa spotřebitele: ..................................................................................................................................................

Číslo bankovního účtu spotřebitele: .......................................................................................................................Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě): ................................................

Datum: ...........................................Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES.


Pavla Silovská
Obchodní informace

377 993 144

Ing. Michal Trnka
Technická konzultace

377 993 133

info@lan-shop.cz


Dnes přinášíme


59840 zboží od 398 výrobců ve 201 kategoriích. Z toho 35989 druhů zboží skladem*


Proč nakoupit


Proč nakoupit na LAN-SHOP.czNabízíme splátkový prodej, slevy, akce, dodávky po celé ČR
(Osobní odběr Zásilkovna: Beroun, Brno, České Budějovice, Frýdek-Místek, Havířov, Holešov, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Kladno, Kolín, Kroměříž, Kutná Hora, Liberec, Mladá Boleslav, Most, Náchod, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Praha, Rakovník, Rudná, Rýmařov, Teplice, Trutnov, Třebíč, Třinec, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Ústí nad Labem, Vyškov, Zlín, Znojmo, Žatec, ...).

© LAN-SHOP Počítače od A-Z, Internetový obchod, Plzeň
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.